สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

GPS Tracker

GPS Tracker

GPS Tracking

บริษัท เนเบอร์ไซต์ จำกัด

พวกเรามีทีมชำนาญ และบริษัทในเครือ

เป็นเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสื่อสารระบบไร้สายในธุรกิจวิทยุสื่อสารและระบบติดตาม ยานพาหนะด้วย "จีพีเอส" ได้รับความไว้วางในจากศูนย์วิทยุแท็กซี่กว่าครึ่งในกรุงเทพฯ ให้เป็นผู้พัฒนาและติดตั้งระบบแม่ข่าย รวมทั้งดูแลอุปกรณ์สื่อสาร พร้อมจีพีเอส  เราออกแบบและให้คำปรึกษาระบบขนาดใหญ่ พร้อมซอฟต์แวร์ และจำหน่ายระบบสื่อสารให้หน่วยงานราชงาน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนชั้นนำของประเทศมานานกว่า 12 ปี

ระบบติดตามยามพาหนะ แบบ Online Real-Time ซึ่งรวบรวมการทำงานของ GPS และ GPRS เข้าไว้ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รายงานตำแหน่งโดยอัตโนมัติ สามารถติดตามยานพาหนะได้ทั่วประเทศ และตลอดแนวชายแดนที่ (GPRS) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือไทยให้บริการ

อุปกรณ์ GPS ภายในยานพาหนะจะรับพิกัดจากตำแหน่างดาวเทียมและส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อ สาร ไปยังสถานีควบคุม (SERVER) ซึ่งมีความแม่นยำและความสเถียรของระบบสูง ให้บริการโดยอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน INTERNET DATA CENTER (IDC) ของ บมจ.กสท โทรคมนาคม โดยผู้ใช้สามารถใช้งานได้จากทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต ผ่านโปรแกรม Application หรือ ผ่าน Website 

โปรแกรมติดตามรถ 

ออกแบบมาเพื่อการใช้งานง่าย สะดวกในการใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ เรามีการพัฒนระบบเป็นหลักเพื่อให้มีความเสถียรในการใช้งาน และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงและรวดเร็วในการบริหาร การจัดการ"การวางแผนการขนส่งและการบริหารระบบการจัดการ การขนส่งธุรกิจและอุตสาหกรรมในทุกวันนี้อยู่ในสภาพวิกฤติ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมขนส่ง,การขนส่งในทุกวันนี้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดประโยชน์ในระบบการขนส่ง Fleet management" 

 

GPS  ให้บริการด้วยการนำอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีมาตรฐานระดับสากล    ตัวเครื่อง GPS Tracker รุ่น AT และ GPS Module เกรดพรีเมี่ยมจากยุโรป  ทำงานได้รวดเร็ว เสถียร และแม่นยำที่สุด   และระบบโปรแกรมบริหารการจัดการ (Fleet management System )  เพื่อการบริหารจัดการรถขนส่ง Logistics รถบรรทุก รถห้องเย็นหรือรถพ่วง ที่ต้องการตรวจสอบการใช้ปริมาณน้ำมัน ตรวจสอบอุณหภูมิห้องเย็น 

ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบบริหารการจัดการ (Fleet management System)

  
เพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน (Efficiency) ระบบติดตามยานพาหนะจะส่งข้อมูลผ่านระบบ GPRS แบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อควบคุมเวลาในการขนส่ง ส่งของรวดเร็วทันเวลา รู้เส้นทางจากแผนที่ เพื่อวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ขับรถอ้อม ไม่เสียเวลาเปล่าประโยชน์  รวมถึงการวางแผนขยายขอบเขตการขนส่ง เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนการตลาด เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้า (Create Value Added)
 
 
 
เพิ่ม มูลค่าผลกำไรในภาคธุรกิจ โดยการควบคุมรายจ่ายค่าน้ำมัน มั่นใจได้ว่าน้ำมันทุกหยดถูกใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัท ในกระบวนการสร้างคุณค่าอย่างแท้จริง ลดค่าเสื่อมสึกหรอของรถยนต์ ควบคุมความเร็ว ระยะทาง พฤติกรรมคนขับรถ เช่น การส่งเสียงเตือนเมื่อผู้ขับขี่ขับรถเร็วเกินกำหนด เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท
ป้องกัน การทุจริตในทรัพย์สินของบริษัท ก่อนถึงมือลูกค้า เพราะเรารู้ทุกความเคลื่อนไหวของยานพาหนะ สามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องยนต์ได้ว่า ติดหรือดับเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันการจอดรถ/หยุดพักรถ/จอดรถติดเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองน้ำมันและเวลา สามารถทราบถึงการเกิดอุบัติเหตุ ได้ทันท่วงที ทำให้ลดการสูญเสียได้
 
หมดปัญหากับการเตรียมข้อมูลรายงาน สามารถส่งรายงานได้ทันทีตรงตามต้องการและมีความถูกต้องและแม่นยำ ระบบโปรแกรมมีการคำนวนระยะทางการเดินรถรถ ค่าใช้จ่าย รวมถึงพฤติกรรมการขับรถ สามารถดึงออกมาในรูปแบบ Excel ได้ทันทีไม่ต้องจัดทำใหม่ 
 
 

SERVER CENTER (ศูนย์เก็บข้อมูล)

เรามีสถานีควบ คุม(Server) ซึ่งมีความแม่นยำและความเสถียรของระบบสูง ให้บริการโดยอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Internet Data Center (IDC) ของ บจม.กสท โทรคมนาคม ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำการตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบไฟฟ้าสำรองสามารถทำงานได้ต่อเนื่องแม้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง

TECHNICAL SERVICE (ทีมช่างเทคนิค)

บริการติดตั้ง การแก้ไขปัญหา พร้อมเข้าบริการทุกสถานที่ 


Tags : GPS Tracker

view